Hieronder vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen. Zit jouw vraag er niet tussen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Wij zijn je graag van dienst.

Kies hieronder het onderwerp van je vraag:

 

Aanbiedingen

Van de uitgever. Het abonnement sluit je uiteindelijk ook met de uitgever af; niet met Abonnement.nl. Wij geven aanvragen binnen 24 uur door richting de uitgever. Hierna verwerkt de uitgever de abonnementsaanvraag en verzorgt zij de incasso en bezorging.

In principe wel. Maar uiteindelijk bepaalt de uitgever of het abonnement echt wordt afgesloten. Hou in ieder geval rekening met de volgende beperkingen.

 • alle aanbiedingen zijn alleen geldig in Nederland
 • regionale dagbladen hebben een beperkt verspreidingsgebied
 • tussen (proef)abonnementen op hetzelfde (dag)blad moet tenminste 3 maanden zitten; voor sommige (dag)bladen zelfs 1 jaar

Alleen de aanbiedingen die onder het kopje "Cadeauabonnementen ..." staan, zijn bedoeld als cadeauabonnement. Je kunt bij deze aanbiedingen 2 adressen invullen: (1) van jou als aanvrager en (2) van de ontvanger van het cadeauabonnement. Cadeauabonnementen stoppen altijd automatisch.

Gewone abonnementen cadeau geven

Je kunt in principe ook "gewone" abonnementen cadeau geven. Hou hierbij echter rekening met het volgende:

 • vul bij achternaam jouw naam in met daar achter "per adres [naam van de ontvanger]"
 • vul de adresgegevens van de ontvanger in
 • vul jóuw emailadres en telefoonnummer in
 • betaal altijd met eenmalige automatische incasso (anders krijgt de ontvanger een acceptgiro)
 • jij ontvangt onze emailbevestiging, maar de begunstigde ontvangt alle schriftelijke correspondentie
 • het abonnement stopt níet automatisch (!)
 • (net als altijd) moet de aanvraag nog worden goedgekeurd door de uitgever

Let op - Als je een gewoon abonnement cadeau geeft, moet je dus wel opzeggen. Tenzij je natuurlijk wil blijven betalen na de actieperiode. (De contactgegevens voor de uitgever vind je op de pagina van het blad op Abonnement.nl. Of mail naar service@abonnement.nl.)

Cadeau- en proefabonnementen

Bij cadeauabonnementen en aanbiedingen waarbij "stopt automatisch" staat vermeld, zal het abonnement automatisch stoppen zodra het afgesproken aantal nummers is bezorgd. In veel gevallen zal de uitgever je nog met een nieuwe aanbieding proberen te behouden als abonnee. Hier hoef je echter niet op in te gaan.

Abonnementen tot wederopzegging

Bij gewone (doorlopende) abonnementen zal de bezorging worden voortgezet. In veel gevallen zal de uitgever direct het normale abonnementsgeld voor 1 jaar incasseren. Je kunt echter, na de actieoperiode, op ieder moment opzeggen met in acht name van de opzegtermijn. Deze opzegtermijn is in de regel 1 maand en maximaal 3 maanden (bijv. bij kwartaalmagazines). Eventueel te veel geïncasseerd abonnementsgeld zal door de uitgever worden teruggestort.

Je betaalt alleen voor de nummers die je ontvangt. En je zit niet meer, zoals vroeger, direct voor weer een jaar aan een abonnement vast. Kortom, mocht je zijn vergeten op te zeggen, is er geen man overboord.

Nee. De aanbiedingen die wij tonen gelden alleen binnen Nederland. Aanvragen voor het buitenland kunnen wij niet verwerken.

Wil je een krant of tijdschrift in het buitenland (België) laten bezorgen? Neem dan contact op met de uitgever. Deze kan je informeren over de mogelijkheden en kosten. De contactgegevens vind je op de pagina van het blad op Abonnement.nl. Of mail naar service@abonnement.nl. Dan geven wij je de contactgegevens.

> naar boven

Bestellen, betalen en bezorgen

Wij versturen binnen 5 minuten automatisch een email ter bevestiging van de aanvraag. Hiervoor gebruiken we het emailadres dat is opgegeven bij de aanvraag.

Als je geen bevestigingsmail hebt ontvangen, kijk dan voor de zekerheid even in de spamfolder. Als hij hier ook niet in staat, mail ons dan op service@abonnement.nl. Vermeld in ieder geval je adres en de titel van het (dag)blad dat je hebt aangevraagd. Wij sturen je dan een nieuwe bevestiging toe.

Dit is geen probleem. Dubbele aanvragen worden automatisch verwijderd door de uitgever.

We geven alle aanvragen binnen 24 uur automatisch door richting de uitgever. Hierna bepaalt de uitgever de levertermijn. En de levertermijn verschilt derhalve per titel.

Onderstaande maximale levertermijn zijn dus slechts een indicatie.

 • Dagbladen binnen 2 weken
 • Weekbladen binnen 4 weken
 • Maandbladen binnen 2 maanden
 • Buitenlandse tijdschriften binnen 4 maanden

In de regel wordt het eerste nummer ruim binnen deze termijnen verstuurd. Als bovengenoemde termijnen echter zijn verstreken, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Beantwoord bij voorkeur de emailbevestiging die je van ons hebt ontvangen. We hebben dan direct alle gegevens om actie te ondernemen.

Tenzij je bericht hebt gekregen van de uitgever, is er helaas iets fout gegaan. Beantwoord de emailbevestiging die je van ons hebt gekregen direct na de bestelling. En geef aan dat je nog niets hebt ontvangen. Wij gaan er meteen voor je achteraan.

Als je onze emailbevestiging niet meer hebt, mail ons op service@abonnement.nl. Vermeld in ieder geval je adres en de titel van het (dag)blad dat je hebt aangevraagd.

Situatie 1 - Als je nog niets hebt ontvangen van de uitgever

Laat het ons zo snel mogelijk weten. Beantwoord de emailbevestiging die je van ons hebt ontvangen. Of mail naar service@abonnement.nl. We sturen de annulering dan zo snel mogelijk door de afdeling/partij waar de aanvraag waarschijnlijk op dat moment in behandeling is. Als het een aanvraag van dezelfde dag betreft, kunnen we de aanvraag vaak zelfs wijzigen of annuleren voordat deze richting de uitgever wordt verzonden.

Situatie 2 - Als je wel al bericht van de uitgever hebt ontvangen

Mail of bel in dit geval bij voorkeur de uitgever. Zij kan de annulering of wijziging direct verwerken. Kijk op Abonnement.nl op de pagina van het (dag)blad voor de contactgegevens (links onder de omschrijving). Of mail naar service@abonnement.nl.

Wet Kopen op Afstand

De Wet Kopen op Afstand bepaalt dat je 14 dagen bedenktijd hebt voor online aankopen van producten. Er wordt echter een uitzondering gemaakt voor "tijdsgebonden" zoals kranten en tijdschriften. Je hebt in deze gevallen wel bedenktijd. Maar de uitgever kan eisen dat je wel betaalt voor de nummers die je al hebt ontvangen. Immers (anders dan bij bijvoorbeeld kleding of electronica) is het terugsturen van een krant of tijdschrift niet zinvol.

Betaling aan de uitgever

Je sluit het abonnement met de uitgever. En je betaalt ook direct aan de uitgever óf aan een bedrijf dat voor haar de abonneeadministratie verzorgt (zoals Betapress of Aboland). Je betaalt in ieder geval níet aan ons; Abonnement.nl incasseert nooit abonnementsgelden.

In principe kun je de uitgever op 2 manieren betalen:

 • per eenmalige automatische incasso
 • per acceptgiro

De uitgever bepaalt welke van deze 2 betaalopties bij welke aanbieding mag worden getoond.

Betaling per automatische incasso

Hierbij machtig je de uitgever eenmalig om het verschuldigde abonnementsgeld af te schrijven van het door jouw opgegeven rekeningnummer. Bij een (aflopend) proefabonnement gaat het dan om een eenmalig bedrag. Bij een abonnement tot wederopzegging en een abonnement waarbij per maand wordt betaald (zoals bij een jaarabonnement op een krant) gaat het om meerdere termijnen. En dus meerdere incasso's. Wanneer het abonnement wordt gestopt, komt de machtiging automatisch te vervallen.

Betaling per automatische incasso heeft de voorkeur van veel uitgevers. Dit is omdat het administratief eenvoudiger en goedkoper is. Uitgevers hebben bovendien hun sneller. En kunnen dus ook sneller het abonnement starten.

Voor de aanvrager heeft deze betaalmethode in principe geen nadelen. Misbruik van gegevens zijn wíj nog niet tegengekomen. Dit is mede omdat de incasserende bedrijven bij banken bekend moeten zijn. Daarnaast heb je altijd de kans om incasso's terug te draaien. Bij de meeste banken kun je dit tegenwoordig gewoon zelf online doen. (Vraag jouw bank om meer details indien nodig.)

Als de incasso door de uitgever niet lukt (bijv. omdat het rekeningnummer niet klopt of bij onvoldoende saldo) zul je in de meeste gevallen automatisch een acceptgiro krijgen toegestuurd. Hier zijn dan in de regel wel (een paar euro) extra kosten aan verbonden.

Betaling per acceptgiro

Dit is de "oude" methode waarbij je een acceptgiro krijgt toegestuurd. Je kunt deze acceptgiro tekenen en naar de bank sturen. Of je kunt de betaalgegevens gebruiken om middels internetbankieren het bedrag over te maken.

Let op: vaak zijn aan betaling per acceptgiro een paar euro extra kosten verbonden. Als dit bij ons bekend is, vermelden we dit bij de betaaloptie op het formulier. Hou er ook rekening mee dat veel uitgevers pas met de bezorging starten als het abonnementsgeld is overgemaakt. Als je per acceptgiro wil betalen kan het eerste nummer dus iets langer op zich laten wachten.

Bij een abonnement tot wederopzegging mag de uitgever het abonnement na de actieperiode omzetten in een doorlopend jaarabonnement. En ze mag inderdaad in 1 keer het abonnementsgeld voor het komende jaar van je rekening afschrijven. Máár ... je mag na de actieperiode wel op ieder moment opzeggen. En eventueel te veel geïncasseerd abonnementsgeld moet door de uitgever worden teruggestort.

Kortom, je hebt wel voor een jaar betaald, maar zit er niet voor een jaar aan vast. En je krijgt te veel betaald geld terug wanneer je het abonnement opzegt.

Wetgeving over stilzwijgende verlenging

Wanneer je ingaat op een (proef)abonnement voor een bepaalde periode (bijv. 4 weken of 1 jaar) zit je in principe voor deze "actieperiode" aan dit abonnement vast. Opzeggen kan niet of is duur. Ná de actieperiode kun je op ieder moment opzeggen met de afgesproken opzegtermijn. Voor deze opzegtermijn gelden de volgende regels:

 • Voor bladen die minstens 1 keer per maand worden geleverd worden, geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand.
 • Voor bladen die minder dan 1 keer per maand geleverd worden, geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

Zie Consuwijzer voor meer informatie.

> naar boven

Opzeggen en wijzigen

Als je een (proef)abonnement hebt afgesloten voor bijvoorbeeld 4 weken of 1 jaar, zit je er deze "actieperiode" aan vast; je kunt binnen deze periode in principe niet opzeggen.

Ná de actieperiode kun je op ieder moment opzeggen. Voor de opzegtermijn gelden dan de volgende regels:

 • Voor bladen die minstens 1 keer per maand worden geleverd worden, geldt een opzegtermijn van maximaal 1 maand.
 • Voor bladen die minder dan 1 keer per maand geleverd worden, geldt een opzegtermijn van maximaal 3 maanden.

Bij doorlopende abonnementen is het mogelijk dat de uitgever al abonnementsgeld voor een langere periode (bijv. 1 jaar) van je rekening heeft afgeschreven. Als je opzegt zal eventueel te veel betaald geld worden teruggeboekt; je betaalt enkel voor de nummers die je al hebt ontvangen en nog zult ontvangen tijdens de opzegtermijn.

Opzeggen doe je bij de uitgever. De contactgegevens vind je op de pagina van het blad op Abonnement.nl. Of mail naar service@abonnement.nl. Dan zoeken wij ze voor je op.

Vroeger kon je jezelf op 1000-en-1 manieren abonneren, maar enkel via een aangetekende brief opzeggen. Ook hiervoor zijn nu wettelijke regels, die het allemaal eenvoudiger (en eerlijker) maken. Volgens de nieuwe regels moet je in ieder geval kunnen opzeggen op dezelfde manier als waarop je het abonnement hebt afgesloten. Heb je het abonnement online afgesloten? Dan moet je het dus ook online (per email) kunnen opzeggen.

In de regel raden wij je ook aan om per email op te zeggen: de meeste uitgevers sturen een ontvangstbevestiging en dan heb je deze en de uiteindelijke opzegging gelijk "schriftelijk". De snelste manier is echter om even de telefoon te pakken. Je mag er vanuit gaan dat dit foutloos gaat, maar vraag voor de zekerheid een bevestiging per email of post.

Contactgegevens

Contactgegevens van de uitgever vind je op de pagina van het (dag)blad op Abonnement.nl. Of mail naar service@abonnement.nl. Wij zoeken de contactgegevens graag voor je op.

Als je nog niets hebt ontvangen

Als je iets wil wijzigen voordat het abonnement daadwerkelijk van start is gegaan, laat het ons weten. Wij sturen de wijziging direct door naar de partij/afdeling waar de aanvraag waarschijnlijk in behandeling is.

Als het abonnement al loopt

Geef dan wijzigingen bij voorkeur direct door aan de klantenservice van de uitgever. Zij kunnen je direct van dienst zijn.

Tijdelijk wijzigen of stopzetten

De meeste dagbladen hebben een "vakantieservice". Hiervan kun je gebruik maken als je tijdelijk niet in de gelegenheid bent om de krant (op je huisadres) te lezen. In de meeste gevallen kun je de bezorging tijdelijk stopzetten of de krant op een ander adres (in Nederland) laten bezorgen. De mogelijkheden en voorwaarden verschillen echter per uitgever. Ga naar de website van de krant en klik daar op (klanten)service voor meer details.

Bij tijdschriften is dit in de regel niet mogelijk. Mochten er echter bijzondere omstandigheden zijn, aarzel dan niet om contact op te nemen met de uitgever. Uitgevers zijn je daar waar mogelijk graag van dienst.

Contactgegevens

Contactgegevens van de uitgever vind je op de pagina van het (dag)blad op Abonnement.nl. Of mail naar service@abonnement.nl. Wij zoeken de contactgegevens graag voor je op.

> naar boven

Over ons

Wij ...

 • bieden een overzicht van actuele aanbiedingen door uitgevers,
 • geven aanvragen door aan uitgevers,
 • en helpen je daar waar mogelijk

Maar wij ...

 • zijn geen uitgever,
 • hebben geen inzicht in de (abonnee)administratie van uitgevers,
 • incasseren geen abonnementsgeld,
 • en zijn niet betrokken bij de bezorging.

Met andere woorden, we zijn slechts een overzicht en doorgeefluik - maar daar zijn we wel goed in geworden.

Omdat we die niet op de website hebben gezet. We werken namelijk slechts met een paar "man" aan Abonnement.nl. Veelal vanuit huis. En we hebben allemaal meerdere taken. We moeten onze tijd dus goed indelen. En dan is email gewoon veel efficiënter.

Bovendien nemen we bij vragen en opmerkingen vrijwel altijd contact op met de uitgever. Als we dan de vraag/situatie in een email hebben staan, is dit veel eenvoudiger om te delen met de uitgever. Dit werkt sneller en is bovendien veel minder foutgevoelig.

Facebook en Twitter. Dat dan weer wel.

We maken gebruik van geavanceerde (ticket)software. En hiermee kunnen we vragen en opmerkingen via Facebook en Twitter snel verwerken. Aarzel dus niet om een bericht via Facebook of Twitter te versturen. We proberen hier dezelfde dag op te reageren.

Wij krijgen een commissie van de uitgever voor iedere (goedgekeurde) abonnementsaanvraag. Hoeveel verschilt per abonnement. Voor gratis proefabonnementen is dit soms 1 euro. En voor langlopende abonnementen op dure (buitenlandse) kranten en tijdschriften kan het oplopen tot enkele tientjes.

Onze commissie heeft geen invloed op de prijs die jij betaalt; de aanbiedingen op onze website zijn in de regel dezelfde als die de uitgever via andere kanalen aanbiedt. En ze worden in alle gevallen door de uitgever bepaalt; wij kunnen en mogen niets aan deze prijzen veranderen. Voor nieuwe abonnees die wij aanleveren, hoeft de uitgever echter geen (reclame)kosten te maken. En je zou kunnen zeggen dat hieruit onze commissie wordt betaalt.

Simpel gezegd: omdat we geen "thuiswinkel" zijn. Je koopt bij ons geen spullen, maar vraagt een abonnement aan. Het abonnement sluit je vervolgens af met de uitgever. Je betaalt direct aan de uitgever. En de uitgever levert het (dag)blad zonder enige bemoeienis van onze kant. De regels en het keurmerk van Thuiswinkel.org zijn dus voor het belangrijkste gedeelte (garanties, retouren etc.) niet op ons van toepassing.

We opereren evenwel "in de geest" van de regels van Thuiswinkel.org en brancheorganisaties zoals DDMA. We doen dit omdat deze regels meestal zijn gebaseerd op normale, nette omgangsvormen. Mocht je toch de indruk hebben, dat we niet netjes genoeg werken, laat het ons weten. Wij willen graag weten, waar we niet duidelijk genoeg zijn of de plank maar half raken.

Bekijk voor meer informatie ook onze Algemene Voorwaarden, Privacy Statement, Cookiebeleid en Disclaimer.

> naar boven

Contact

Naslag

100% digitaal

Vragen en opmerkingen ontvangen wij graag per e-mail, Twitter of Facebook. Via deze digitalen kanalen zijn wij je sneller en beter van dienst dan over de telefoon. Dit is ondermeer omdat we vrijwel altijd contact moeten opnemen met de uitgever, alvorens wij uw vraag kunnen beantwoorden. Digitale vragen en opmerkingen zijn eenvoudiger voor te legggen aan de uitgever. Bovendien verkleinen we zo de kans op fouten en misverstanden.